Om VildeHaver.dk

Første post på bloggen var i april 2012.

Den vilde have inviterer naturen indenfor i de danske haver. Med lidt viden og plads kan der skabes bedre forhold for dyre og planteliv i haven.

Kvas og dødt træ kan blive til hjem for insekter og smådyr – og du kan følge det hele på tæt hold!