Quiz: Hvor god er din have for biodiversiteten?

Denne lille quiz bygger på et score-card udgivet af Aarhus Universitet i forbindelse med rapporten "Parcelhushaven – en del af byens natur". Spørgsmålene er lavet af dansk naturs svar på Bruce Lee, Rasmus Ejrnæs.

Klik på knappen 'Næste' for at starte quizzen.

Har du min. 5×5 m. sammenhængende krat af buske/træer?
Har du en kvasbunke der ligger hele året?
Undlader du at bruge du gødning?
Undgår du sprøjtegifte?
Har du uslået græs min. 30 m2 med 10 arter af danske planter (området slås max 2 gange årligt)?
Har du løvfældende danske buske og træer i skel/hæk/hegn?
Har du min. 5 forskellige insektbestøvede buske og træer i haven?
Har du uforstyrret jordbund og blade under flerårige buske og træer i skel/hæk/hegn?
Har du et blomsterbed på min 30 m2 med mindst 10 arter af insektbestøvede planter?
Har du mindst 1 stort træ hvor stammen er mindst 50 cm i diameter?
Har du mindst 1 gammelt træ med døde grene og huller, min. 40 cm i diameter?
Har du mindst 1 levende løvtræ med råd og hulhed i stammen?
Har du mindst 1 dødt liggende/stående stamme, min. 2 meter lang og 40 cm i stammediameter?
Har du 50+ m2 græsplæne med mindst 10 arter af danske planter?
Har du grønt tag med planter på min. 10 m2?
Har du grønt tag med planter på min. 100 m2?
Har du min. 30 m2 blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter?
Har du min. 100 m2 blomstereng, grønt tag, indkørsel el. grusareal med min. 20 hjemmehørende danske plantearter?
Har du fugtige/våde områder med eng- og moseplanter, min. 20 m2?
Har du en havedam eller andet vandhul?
Har du UNDLADT fisk i havedammen/vandhullet?
Har du mindst 30m2 næringsfattig jord; dvs grus, sand, småsten eller brosten?
Har du et stendige, min. 50 cm højt, 4 meter langt?
Har du en jordvold eller skrænt på min. 50 cm høj, 4 meter lang?
Har du en jordhøj eller bunke med sten eller næringsfattig jord på min. 50 cm høj og 5 m2?
Har du bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende hulrugende fugle?
Har du bygninger, gamle træer eller redekasser med ynglende pattedyr (fx flagermus)?
Hvor mange kvadratmeter er din have? (frivillig om du vil opgive dette)
Postnummer (bare for lidt statistik - helt frivilligt om du vil opgive dette)

OBS Hvis du ikke kan komme til knappen på mobilen, så prøv at vende telefonen på den brede led!