Sommer i flor

Først på sommeren er der blæs på farverne. Blomsterne bejler til bier og basser.

Honningbien er bare én af 20 000 bi-arter globalt. Ud over bier over bestøves blomster verden over også af bl.a. fluer, natsværmere, hvepse og flagermus. Kakaoblomster bestøves f.eks. af en særlig myg!