De 7 bud for den vilde have

Først og fremmest skal man forholde sig til den have og jord man har. Alt efter forholdene i området kan en vil have se meget forskellig ud.  Alligevel har jeg her forsøgt at opstille nogle principper for en vild have:

De 7 tiltag for en vild have:

  1. Ingen gift og begrænset gødning (køkkenhaven kan fx gødes).
  2. Danske, hjemmehørende arter i haven – de danske dyr er gladest for danske arter
  3. Krat, hegn, kvas og gærde – varierede habitater og gemmesteder haven har steder med tæt krat og/eller hegn (ikke stakit 😉 
  4. Store, gamle træer og dødt ved – gamle træer, store stubbe, væltede stammer bevares
  5. Insektbestøvede planter/træer – haven har urter/buske/træer der bestøves af insekter
  6. Langt græs – område med eng, langt græs der slåes kun 1 eller 2 gange om året (høslæt)
  7. Ly og levesteder – til dyr som fugle, insekter, padder, krybdyr og pattedyr – det kan være vådområde, insekthotel, redekasser og gemmesteder

Prøv evt. at tage quizzen her der bygger på Aarhus Universitets score-card for mere biodiversitet i haven