Haver for humlebier

Mangel på vilde blomster truer de engelske humlebier. Deres traditionelle levesteder; enge, overdrev mm er efterhånden så få, at to af de engelske humlebiarter allerede er udrydede.

Kulturhaverne og de forædlede blomster i dem, er ikke føde nok for humlebierne. Vilde haver kan gøre en forskel. Blomstrene træer og vilde urter er vigtige næringskilder for humlebierne – og humlebierne giver os til gengæld bestøvning!

Læs mere her: http://www.bumblebeeconservation.org/gardening_for_bumblebees.htm

dsc04344