Invasive planter er det virkelige ‘ukrudt’

bright blooming goldenrods on thin stems in field

Ukrudt er i ordets betydning livskraftige vækster, som er uønskede der hvor de findes.
I den traditionelle forstand, er det de vilde danske planter, som ikke ønskes i havens bede eller på landmandens marker.

I den vilde have er ukrudt som udgangspunkt velkomment, omend alle vækster skal overvåges og holdes lidt i ave også. Man kunne derfor nemt synes, at alle vækster er lige gode, og at ukrudt derfor slet ikke findes.

MEN der er alligevel er planter, er uønskede og derfor skal fjernes – også fra den vilde have. Her er taler vi om de såkaldte ‘invasive’ arter.

Invasive arter, er kendetegnet ved at de breder sig voldsomt, og fortrænger den hjemmehørende vegetation. Du kender uden tvivl til bekæmpelsen af stor bjørneklo, som blev spredt bl.a. fordi frøstandene var populære som dekoration en gang i 70’erne.

En af de planter, som i de senere år har bredt sig meget – og som ofte går under radaren hos haveejere – er den der hedder ‘Gyldenris’.

Gyldenris findes i flere varianter, men de to store arter på over 1 meter (canadisk gyldenris og sildig gyldenris) er begge invasive. Læs mere om bekæmpelsen af gyldenris her.

En anden invasiv art på listen er Japansk Pileurt

Den har Flemming Rune på Naturkanalen lavet denne glimrende video om!

Snebær

Min personlige avertion er snebærbusken, som maser sig ind i haven efter at naboen satte nogle stykker som hæk. Nu maser de sig ind og breder hastigt, så vi er nød til med mellemrum at rykke dem op – og ja, det er hårdt arbejde!

Snebær-busken er da også at finde på en ‘observationsliste’ over arter, der muligvis skal klassificeres som invasive.

Find mere om invasive arter her

Naturstyrelsen har liste over de invasive arter, som man ønsker at bekæmpe.
Her finder du en folder, som Naturstyrelsen har lavet til haveejere.

Da håndtering og bortskaffelse i sig slev udgør en riciko for spredning, er der lavet denne guide til bortskaffelse af invasive arter.