Langhalede gæster

En dejlig weekend med langhalede gæster i haven. De fine halemejser synes at have slået sig ned, og måske – hvis vi er heldige – har de også gang i en rede i et højt grantræ på grunden.

De smukke fugle starter ynglesæsonen allerede i marts/april og får gerne hjælp af nært beslægtede individer, som fx tidligere unger. Den megen aktivitet i have kan tyde på at de (med hjælp) allerede er igang med at opfostre ny unger.

Halemejser lever hovedsageligt af insekter og ederkopper, og er på den måde glade brugere af vores mange døde træstammer, der netop er efterladt for at være hjemsted for et rigt insektliv.