Sommerfugle i den vilde have

Noget af det smukkeste liv i haven, er uden tvivl sommerfuglene! Når de hvirvler gennem det grønne, er det som et lille eventyr hver gang.

Desværre er over halvdelen af de danske arter forsvundet allerede, og tilbagegangen er stadig igang. Der er to vigtige årsager: Den første er, at levestederne er forsvundet, og den anden, at der bruges for meget gift og gødning ude i landskabet.

Sommerfugle er højt tilpassede dyr, der har brug for helt specifikke planter at leve på. Mange af disse planter er danske hjemmmehørende arter, og nogle kalder vi mennesker for ukrudt!

Sommerfuglens larvestadie kan være afhængige af én eller et par specifikke planter. Sommerfuglen og larven har ofte behov forskellige planter.

Så skal man være en god vært for sommerfugle, skal man både have blomstrene planter med nektar og planter hvor sommerfuglelarverne kan udvikle sig.

For at inspirere flere danskere til at lægge have til sommerfuglenes livscyclus, har Danmarks Naturfredningsforening lavet siden http://www.fleresommerfugle.dk/ hvor både virksomheder, kommuner og have ejere kan finde inspiration til hvad man kan gøre for de små magiske væsner.

Hjemmesiden har lavet en  lister en række planter som sommerfuglene. og deres larver har stor nytte af:

Sommerfuglenes favoritter

Planter i foråret: Agerkål, agersennep, løgkarse, krybende læbeløs, seljepil, vinterkarsedøvnælde, engkarse, følfod, .

Planter i sommer og sensommer: Baldrian, blåhat, alm. gederams, gedeskæg, katost, knopurt, mjødurt, lav ranunkel, stor rødkløver, røllike, mælkebøtte, oksetunge, pileurt, storkenæb.

Planter i efteråret: kongepen, sankthansurt, djævelsbid, hjortetrøst,  tusindestråle.

Sommerfuglelarverne er afhængige af disse vilde planter

Admiral, dagpåfugleøje og nældens takvinge: Brændenælder

Tidselsommerfugl: Tidsler, brændenælder, evighedsblomst, bynke, katost og potentil.

Citronsommerfugl: Tørst og vrietorn.

Grønåret kålsommerfugl: Løgkarse, engkarse, vandkarse og rank vejsennep.

Aurora: Engkarse, løgkarse, judaspenge, gåsemad, kalkkarse og tårnurt.

Almindelig blåfugl: Ærteplanter såsom humle-sneglebælg, lucerne, rødkløver, gul kløver, harekløver, almindelig kællingetand, rundbælg og stenkløver.

Se hele listen på siden http://www.fleresommerfugle.dk/

Her et par links til gode sider om haver for sommerfugle:

http://www.urtegartneriet.dk/Sommerfuglehaven.html 

https://haveselskabet.dk/lok-sommerfuglene-til-din-have